Chim Việt Cành Nam             [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

Hồi hương ngẫu thư
của Hạ Tri Chương

Thu Tứ

Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ Ðường luật
- Bùi Khánh Đản
- Hải Đà
Dịch ra thơ lục bát
- Trần Trọng Kim
- Phạm Sỹ Vỹ
- Lại Quảng Nam
- Thu Tứ
*
Đừng hỏi làm gì sao lúc nhỏ lại đi, sao bây giờ mới về.  Hoàn cảnh biết bao nhiêu hoàn cảnh.  Chỉ thử hình dung một cụ lạ hoắc bỗng nhiên xuất hiện ở đầu làng.  Trẻ làng lạ cụ, mà có thể cụ cũng đang bỡ ngỡ cái chỗ vốn xưa thật quen.  "Ngước mắt trông lên trời cũng lạ, làng ai đây chứ phải làng tôi"!(1)  Chính nó đấy cụ ơi, sau bao nhiêu nước chảy qua cầu. Thôi, "giọng quê" đã về thì cứ chống gậy đi tìm khắp nơi đi, rồi sẽ gặp lại nhiều ít quê mà...

Nguyên văn

Hồi hương ngẫu thư

Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai.

Dịch nghĩa
Về quê tình cờ ngồi viết

Xa quê từ lúc còn bé, già mới trở về
Giọng nói không thay đổi, chỉ tóc tai xơ xác
Trẻ con thấy không biết là người làng
Cười hỏi khách từ đâu đến.

Dịch ra thơ Ðường luật

Bùi Khánh Đản:

Hồi hương, nhớ thủa trẻ ra đi
Tóc rụng, nghe còn đúng tiếng quê
Gặp mặt trẻ con cười chẳng biết
Hỏi ta mới ở xứ nào về.
Hải Đà:
Còn trẻ ra đi, lão mới về
Tóc thưa cằn cỗi, tiếng còn quê
Trẻ con trông thấy mà không biết
Cười hỏi "Khách từ mô đến tê?".
Dịch ra thơ lục bát

Trần Trọng Kim:

Bé đi, già mới về nhà,
Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa.
Trẻ con trông thấy hững hờ,
Cười ồ, hỏi khách lại từ phương nao.
Phạm Sỹ Vỹ:
Khi đi trẻ, lúc về già,
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.
Trẻ con nhìn lạ không chào,
Hỏi rằng: khách ở chốn nào lại chơi?
Lại Quảng Nam:
Đi khá trẻ, về khá già!
Giọng quê nào đổi, bạc đà hơn râm.
Trẻ con bu lại hà rầm, 
Rằng: "Ông mô đến, hay lầm chỗ ni?".
Thu Tứ:
Bé đi, lụ khụ mới về
Người còn, tóc mất, giọng quê đậm đà
Trẻ làng trông ngỡ khách xa
Vỗ tay xúm hỏi ông nhà mãi đâu.
_______________
(1) Bài Trở Về Quê Cũ của Nguyễn Bính: "Ngước mắt trông lên trời cũng lạ / Nhà ai đây chứ phải nhà tôi".