Thu Tứ
Ngôn Ngữ
- Tương lai từ vựng tiếng Việt
- Tương lai ngữ pháp tiếng Việt
Quê hương
- Bao giờ lại pháo 
- Chè Thái Nguyên
- Có màu và màu
- Có thần và thần
- Con đường phở đi 
- Con thịt thứ tư
- Của thần, của người
- Đất nào văn nấy
- Đâu rồi quán dốc
- Hai cuộc bể dâu 
- Hia bảy dặm
- Lo cho đời phở
- Mềm như nước
- Người Việt trung dung 
- Nhìn sao nói vậy
- Oai như gái Việt 
- Thăm thẳm tầng trên
- Về Huế :  ( -  Liêu Anh Lạc   - Huế có còn Huế ?   - Huế của khách du xưa   - Huế vẫn còn... Huế  )
Thơ
 - Hương vị quê hương (I)  - Những mảnh đời ( thương thế - con độc đắc ơi - xót xa ơi )  - Sa Pa 1992-2019 ( hoang sơ  - hoa trong thổ cẩm - mưa hồng - bé hoa - nhòe duyên - xuân bay - túi áo xiêm - oải hương )   - Tám câu bảy chữ phương xa ( đèo sương - đỉnh ốc ) 
Văn học
- Bà Huyện Thanh Quan -  Đạm nhã, đằm thắm
- Bình Nguyên Lộc - tùy bút, thơ 
- Bùi Xuân Phái nghĩ về vẽ (1)
- Ca dao - Tuyển 1
- Cái hay của Tỉnh 
- Cao Bá Quát
- Cao Xuân Huy nghĩ về triết 
- Chế Lan Viên - Tuyển 1
- Chế Lan Viên - Tuyển 2
- Chế Lan Viên, Tuyển 3
- Chế Lan Viên nghĩ về thơ 
- Đào Duy Anh nghĩ về văn, triết, sử, địa...
- Đoàn Văn Cừ
- Đọc Truyện Kiều (1)
- Đọc Truyện Kiều (2)
- Đọc Truyện Kiều (3)
- "Đôi bạn" của Nhất Linh
- Em sóng em mưa
- Hồ Dzếnh . Thơ
- Hoa đào năm trước
- Hoàng Ngọc Tuấn  (1) 
- Huy Cận - Tuyển 1
- Huy Cận - Tuyển 2
- Huy Cận nghĩ về thơ
- "Một chuyến đi" của Nguyễn Tuân
- Nhật ký Yêu của Huy Cận
- Nguyễn Bắc Sơn
- Nguyễn Bính
- Nguyễn Công Trứ
- Nguyễn Du & Truyện Kiều
- Nguyễn Đức Sơn
- Nguyễn Gia Thiều 
- Nguyễn Gia Trí nghĩ về vẽ
- Nguyễn Hà , Tuyển 1
- Nguyễn Hiến Lê - Tưởng vọng Bắc
- Nguyễn Hiến Lê - Trìu mến Nam
- Nguyễn Khuyến
- Dục Thúy Sơn (Nguyễn Khuyến)
- Nguyễn Tuân - Chùa Đàn 
- Nguyễn Tuân - Lên rừng xuống biển
- Nguyễn Tuân nghĩ về văn xuôi
- Nguyễn Tuân- Tây Bắc ơi
- Nguyễn Trãi , Nguyễn Bỉnh Khiêm 
- Phạm Thiên Thư
- Phạm Thiên Thư - Hiên hoa vàng
- Phùng Cung -Tuyển 1
- Phùng Cung - Tuyển 2 
- Quách Tấn - Những giọt sau mùa
- Quang Dũng
- Thạch Lam - Quà Hà Nội
- Thái Bá Vân nghĩ về mỹ thuật (1)
- Thanh Hào (Tuyển 1)
- Thơ dân gian (Tuyển 1)
- Thơ Hồ Xuân Hương (1)
- Thơ Hồ Xuân Hương (2)
- Thơ nhạc, thơ tranh
- Thơ Ta , thơ Tàu (1)
- Thơ yêu nước - Tuyển 1
- Tô Hoài chuyện về văn hóa Việt 
- Tô Thùy Yên (1)
- Trần Huiền Ân - Ký quê hương 
- Trần Trọng Kim nghĩ về Đông, Tây 
- Trần Văn Khê 
- Tú Xương 
- Vũ Bằng (Tuyển 1)
- Vũ Hữu Định
- Xuân Diệu (1) 
- Xuân Diệu  (Tuyển  2)
- Xuân Diệu nghĩ về thơ 
Văn ký
- Ai đã hóa ai
- Bán bé, Bán to 
- Biến to rồi
- Chơi chùa uống chè
- Chống xâm lược Tàu (1)
- Chùa giếng
- Con đàn cháu đống
- Cuộc bể dâu chưa từng (1)
- Đầu vào đầu ra ...
- Đề thiếu đành sao
- Đẹp quá quê Cung
- Đun nồi hương cũ
- Em gái Phù Tang
- Lại chuyện quê thanh lịch
- Lụt trăng mưa sao
- Ma me
- Mau ăn chóng lớn
- Một miền, ba dấu
- Một thoáng Hội An
- Ngồi gốc cây cổ đa
- Người nước khác nhìn ta 
- Người Việt viết về ăn
- Phân biệt Đông, Tây
- Sư chim sư rùa
- Sương muôn năm cũ
- Tại sao Đông, Tây phân biệt
- Tết, nhớ Tết
- Thôi một nước quê
- Tưng tửng và tửng 
- Văn hóa và số lượng từ 
- Vẫn là anh em 
 

 

Văn cổ
- Chu trung vũ dạ (Bạch Cư Dị)
- Dạ vũ (Bạch Cư Dị)
- Hậu cung từ (Bạch Cư Dị)
- Lâm giang tống Hạ Chiêm (Bạch Cư Dị)
- Thính biên hồng ( Bạch Cư Dị )
- Thu giang tống khách (Bạch Cư Dị)
- Thu trùng (Bạch Cư Dị) 
- Trì bạn (Bạch Cư Dị)
- Trì thượng (Bạch Cư Dị)
- Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị
- Vân lưu thập cửu (Bạch Cư Dị)
- Chinh Phụ Ngâm khúc (Đoàn Thị Điểm)
- Bạc Tần Hoài ( Đỗ Mục  )
- Thanh Minh (Đỗ Mục)
- Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục)
- Đăng cao (Đỗ Phủ)
- Đảo y (Đỗ Phủ)
- Khách chí (Đỗ Phủ)
- Khương Thôn (Đỗ Phủ)
- Kiến huỳnh hỏa ( Đỗ Phủ)
- Phục sầu (Đỗ Phủ)
- Thạch Hào Lại ( Đỗ Phủ )
- Thu hứng (Đỗ Phủ)
- Tuyệt cú  (Đỗ Phủ)
- Vũ hầu miếu (Đỗ Phủ)
- Hồi hương ngẫu thư (Hạ Tri Chương)
- Tạp thi (Khuyết danh)
- Dịch Thủy Tống Biệt (Lạc Tân Vương )
- Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên )
- Khán sơn ký thân cố  (Liễu Tông Nguyên)
- Ngư ông (Liễu Tông Nguyên)
- Ẩm tữu khán mẫu đơn ( Lưu Vũ Tích)
- Độc tọa Kính Đình sơn (Lý Bạch)
- Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch )
- Lục Thủy Khúc (Lý Bạch)
- Mạch thượng tặng mỹ nhân (Lý Bạch)
- Ô dạ đề (Lý Bạch) 
- Tĩnh dạ tư (Lý Bạch)
- Tô đài lãm cổ của Lý Bạch
- Tống khách quy Ngô (Lý Bạch) 
- Tương Tiến Tửu (Lý Bạch )
- Ức Đông Sơn ( Lý Bạch)
- Việt trung lãm cổ (Lý Bạch)
- Xuân nhật túy khởi ngôn chí (Lý Bạch)
- Độ Hán Giang (Lý Tần)
- Dạ vũ Ký Bắc (Lý Thương Ẩn)
- Hạ nhật nam đình hoài Tân Đại (Mạnh Hạo Nhiên)
- Lưu biệt Vương Duy (Mạnh Hạo Nhiên)
- Quá cố nhân trang (Mạnh Hạo Nhiên)
- Xuân hiểu  (Mạnh Hạo Nhiên)
- Cố hành cung (Nguyên Chẩn)
- Tặng thiếu niên (Ôn Đình Quân )
- Sơn phòng xuân sự (Sầm tham)
- Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử (Tào Đường)
- Tiên tử tiễn Lưu Nguyễn xuất động (Tảo Đường)
- Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bấy phục kiến chư tiên tử (Tào Đường)
- Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu)
- Đề Tây Lâm Bích  (Tô Đông Pha) 
- Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang)
- Giang Lâu thu hoài (Triệu Hỗ)
- Hoài thượng biệt cố nhân (Trịnh Cốc) 
- Đào hoa khê (Trương Húc)
- Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
- Nam Hành Biệt Đệ (Vi Thừa Khánh)
- Đông Dương tửu gia tặng biệt (Vi Trang)
- Kim Lăng Đồ (Vi Trang)
- Thính giang địch tống Lục thị ngự ( Vi Ứng Vật)
- Đằng Vương các (Vương Bột)
- Lương Châu từ  (Vương Chi Hoán)
- Điểu minh giản (Vương Duy)
- Mạnh thành ao (Vương Duy)
- Tạp Thi (Vương Duy)
- Tống biệt (1) (Vương Duy)
- Tống biệt (2) (Vương Duy)
- Trúc lý quán  (Vương Duy)
- Lương châu từ của Vương Hàn
- Thập ngũ dạ vọng nguyệt (Vương Kiến)
- Vọng phu thạch  (Vương Kiến)
- Vọng trường dụng (Vương Xương Linh)
- Tái hạ khúc (Vương Xương Linh)