Chim Việt Cành Nam            [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

SƠN PHÒNG XUÂN SỰ
của Sầm Tham

Thu Tứ

- Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ Đường luật
- Tản Đà
- Ngô Tất Tố
Dịch ra thơ lục bát
- Trần Trọng Kim
- Thu Tứ
*
Tưởng tượng cả một cái cơ ngơi không bóng người, chiều tà, quạ kêu quang quác, mà trước sân hoa lại nở tưng bừng! Hoa tươi hơn hớn như làm ủ rũ thêm cảnh điêu tàn!

Đọc quạ "lượn" trong thơ, không khỏi nhớ én "liệng" trong thơ.  Kim Trọng đi xa lo việc nhà, lo xong trở về:

"Vội sang vườn Thúy dò la,
Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa.
Đầy đường cỏ mọc, lau thưa,
Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời.
Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Xập xè én liệng lầu không,
Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày.
Cuối tường gai góc mọc đầy,
Đi về, này những lối này năm xưa.
Chung quanh lặng ngắt như tờ,
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?"
Hỏi hoa thì hoa "cười", hỏi én thì én "xập xè", hỏi chỗ cuối tường thì tường giương gai góc, thê thảm chàng Kim!

Chuyện "vườn Thúy" viết ra trong thế kỷ 17, còn Sầm Tham lên núi thăm vườn Lương trong thế kỷ 8.  Cách gần nghìn năm, mà lòng người xúc động giống nhau nhỉ. Biết đâu Sầm Tham cũng vì ai đó, chẳng qua thơ Đường cô đọng, không kể dài như tiểu thuyết Thanh...

Nguyên văn

Sơn phòng xuân sự

Lương viên nhật mộ loạn phi nha 
Cực mục tiêu điều tam lưỡng gia
Ðình thụ bất tri nhân khứ tận
Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa.

Dịch nghĩa
Cảnh xuân nơi nhà trên núi

Vườn nhà họ Lương chiều tối quạ bay hỗn loạn
Đứng đây trông tít đằng xa mới thấy đôi ba nóc nhà xơ xác
Cây trong sân (nhà họ Lương) không biết người đã đi hết
Xuân về lại nở hoa y như thời nhà còn người ở.

Dịch ra thơ Đường luật
Tản Đà:

 Trời tối vườn Lương quạ lượn lờ
Nhà đâu vút mắt, nóc lưa thưa.
Cây xuân chẳng biết người đi hết,
Xuân đến hoa còn nở giống xưa.

Ngô Tất Tố:

 Trời tối, vườn Lương quạ dập dìu,
Nhà xa mấy nóc, cảnh đìu hiu.
Cây sân chẳng biết người đi hết,
Xuân tới, hoa xưa vẫn nở đều.

Dịch ra thơ lục bát
Trần Trọng Kim:

Vườn Lương chiều tối quạ bay,
Nẻo xa trông thấy một vài nhà hoang.
Cây sân nào biết tang thương,
Xuân về lại nở như thường hoa xưa.

Thu Tứ:

Vườn hoang quạ náo trời chiều
Xa trông lác đác đìu hiu mấy nhà
Cây vườn nào biết người xa
Xuân nay lại nở mùa hoa xuân nào.