Chim Việt Cành Nam            [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

TẠP THI 
của Vương Duy

Thu Tứ


Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ Đường luật
- Tương Như
- Hải Đà
Dịch ra thơ lục bát
- Trần Trọng Kim
- Thu Tứ
*
Nghe có người cùng quê ra, tìm gặp để hỏi thăm về một... cái cây.  Hẳn không phải bởi quý cây hơn quý cha mẹ vợ con anh em, mà bởi người ấy không phải người quen thân, chắc không rõ chuyện nhà mình... 

Cây hàn mai nhiệt mai gì đấy ai ở ngoài đường nhìn vào cũng thấy? Nhưng có thể người kia không để ý, không nhìn.  Tin nhà không, mà tin... cây nhà có thể cũng không.

Hỏi có một câu bé tí, lộ cả một nỗi nhớ nhà hơi bị to!

Nguyên văn

Tạp thi

Quân tự cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật ỷ song tiền
Hàn mai trước hoa vị.

Dịch nghĩa

Thơ tạp

Bác từ quê ra
Hẳn biết việc quê 
Ngày bác đi, (bên nhà em, chỗ phía) trước cái cửa sổ có giăng màn the
Gốc hàn mai đã bắt đầu nở hoa chưa?

Dịch ra thơ Đường luật

Tương Như :

Bác ở quê nhà ra;
Việc quê nhà hẳn rõ.
Ngày đi, trước song the;
Mai nở hay chưa nở?

Hải Đà:

Từ quê anh mới ra 
Chắc hẳn biết chuyện nhà 
Hôm đi bên song cửa 
Có thấy mai nở hoa?

Dịch ra thơ lục bát

Trần Trọng Kim:

Ở quê anh mới tới đây,
Việc quê anh biết đổi thay thế nào.
Hôm đi, trước cửa buồng thêu,
Cây mai mùa lạnh nở nhiều hoa chưa?

Thu Tứ:

Nghe tin bác ở quê ra
Em sang hỏi chút chuyện nhà xem sao
Nhà em mé cổng bước vào
Gốc mai nay đã nụ nào hay chưa?