Chim Việt Cành Nam            [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

GIANG TUYẾT 
của Liễu Tông Nguyên

Thu Tứ

Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ Đường luật
- Tương Như
- Viên Thu
Dịch ra thơ lục bát
- Trần Trọng Kim
- Tản Đà
- Anh Nguyên
- Thu Tứ
*
Một bài "thơ tranh" điển hình!(1)

"Họa sĩ" vẽ chấm phá, rất ít tốn mực, mà gợi.

Con sông nào đây tuy lạnh nhưng mặt nước vẫn chưa đóng băng nên ông chài mới ngồi thuyền.  Chứ lạnh nữa, băng đóng từ bờ bên này sang tận bờ bên kia, thì ông sẽ ngồi trên ghế con bên một cái lỗ đục giữa sông...(2) 

Cái cảnh "tuyết băng vô tận xứ"(3) người Việt Nam hầu hết chưa từng mắt thấy nhưng vẫn dễ dàng hình dung, không ít người hình dung sống động tới nỗi cảm được thứ thi vị đìu hiu trong thơ Giang Tuyết, rồi trong số đó lại có những người cao hứng diễn luôn cảm xúc chia xẻ thành thơ Tuyết Sông!

Nguyên văn

Giang tuyết

Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kinh nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Ðộc điếu hàn giang tuyết.

Dịch nghĩa

Cảnh tuyết trên sông

Núi non trùng điệp không một bóng chim
Ðường nhiều ngả không một bóng người 
Một ông già áo tơi nón lá ngồi trên một chiếc thuyền lẻ
Một mình câu cá giữa tuyết trên sông lạnh. 

Dịch ra thơ Đường luật

Tương Như:

Nghìn non, bóng chim tắt,
Muôn nẻo, dấu người không.
Thuyền đơn, ông tơi nón,
Một mình câu tuyết sông.

Viên Thu:

Ngàn non chim biệt hết, 
Trăm nẻo thấy người đâu. 
Thuyền nhỏ già tơi nón, 
Bên sông tuyết lạnh câu.

Dịch ra thơ lục bát

Trần Trọng Kim:

Nghìn non chim hết vẫy vùng,
Vắng tanh muôn nẻo tuyệt không dấu người.
Áo tơi, nón lá, ông chài,
Con thuyền giữa tuyết ngồi hoài buông câu.

Tản Đà:

Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.

Anh Nguyên:

Nghìn non, vắng bóng chim rồi, 
Đường đi vạn nẻo, bóng người cũng không. 
Thuyền con, tơi, nón, một ông, 
Một mình câu cá trên sông tuyết đầy!...

Thu Tứ:

Chim bay về núi tuyệt mù
Người đi tám nẻo cũng lâu khuất rồi
Một thuyền con một áo tơi
Một ông chài lẻ một trời giá băng!

_____________
(1) Xem bài Thơ Nhạc, Thơ Tranh của TT.
(2) Chúng tôi có thời gian sống ở bang Minnesota nước Mỹ, nhớ mùa đông khi mặt nước sông hồ đóng băng, người đi câu đục lỗ xuyên băng, dựng một túp lều che lên, vào đó ngồi câu...
(3) Tên một thi phẩm của Bùi Giáng.