Chim Việt Cành Nam           [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

ỨC ĐÔNG SƠN 
của Lý Bạch

Thu Tứ

Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ lục bát
- Trần Trọng Kim
- Ngô Tất Tố
- Anh Nguyên
- Thu Tứ
*
Mây trắng tan, như người họp rồi tan.
Trăng sáng rụng đâu mất, như cảnh sum vầy đầm ấm... rụng đâu mất.
Nhớ quá, Đông Sơn!

Nguyên văn

Ức Đông Sơn

Bất hướng Ðông Sơn cửu
Tường vi kỷ độ hoa
Bạch vân hoàn tự tán
Minh nguyệt lạc thùy gia.

Dịch nghĩa

Nhớ Ðông Sơn

Lâu không trở về Ðông Sơn
Không biết bụi tường vi đã nở hoa mấy lần
Mây trắng lại tan rồi
Không biết trăng sáng đã rơi xuống nhà ai.

Dịch ra thơ lục bát

Trần Trọng Kim:

Ðông Sơn xa cách bao xuân,
Tường vi đã trải mấy lần nở hoa.
Mây kia bạc xóa tan ra,
Vầng trăng khuất sáng, bóng sa nhà nào.

Ngô Tất Tố:

Non Đông xa cách bao xuân!
Cây tường vi đã mấy lần nở hoa?
Mây xưa hẳn vẫn bay xa?
Trăng xưa biết rụng xuống nhà ai nao?

Anh Nguyên:

Đông Sơn chẳng đến đã lâu,
Tường vi mấy độ khoe mầu sắc, hương?
Những làn mây trắng còn vương?
Nhà ai trăng sáng đầy vườn đêm nay?!...

Thu Tứ:

Đêm trăng ngồi nhớ nơi xa,
Vườn xưa đã mấy mùa hoa thưa người...
Kìa mây trắng lại tan rồi,
Kìa trăng vằng vặc đã rơi phương nào...