Nguyễn Khôi
Ẩm thực
- Cỗ thịt chuột ở Đình Bảng 
Dân tộc
- Tiễn dặn người yêu (truyện thơ dân tộc Thái ở Tây Bắc / dịch )
- Tiếng hát làm dâu  (thân phận làm dâu - thơ dân tộc H'Mong)
- Cách dùng họ và tên của các dân tộc Việt Nam
- Sơn La ký sự   (Ghi chép về Bản cũ, Mường xưa)
- Tên dân gian đường phố Hà Nội
- Cách dùng họ và đặt tên của các dân tộc Việt nam (Phần 1)
- Cách dùng họ và tên của các dân tộc Việt Nam  (Phần 2)
Thơ
- Gửi Tuyên Quang
- Nhớ Thành Tuyên
Văn học
- Đọc lại bài tựa truyện Kiều năm 1820 của Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân
- Đọc thơ Viên Mai :Lập thân tối hạ thị văn chương
- Hoàng Hạc Lâu : 3 bản dịch độc đáo
- Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
- Thăm Hàn Sơn Tự
- Nhà thơ  HOÀNG CẦM
- LÁ DIÊU BÔNG , Chiêu độc của HOÀNG CẦM
- Về câu thơ " Lá trúc che ngang mặt chữ Điền " ?
- Đọc lại TUYỆT CÚ của ĐỖ PHỦ
- Trả về bản gốc Chinh Phụ Ngâm do Đoàn Thị Điểm dịch 
- "Nhà tôi", chiêu đẹp của Yên Thao