Trịnh Đình Hỷ
Bút hiệu: 
- Nguyên Phước 
- Nguyên Si 
- Trịnh Nguyên Phước
- Trịnh Đình Hỷ
***
>> Về tác giả <<
 
 
 
 

 

Trịnh Nguyên Phước
Nguyên Si
Biên khảo
- Phiếm luận về Thời gian
- Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta)
- Đọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa
- Hiểu đạo Phật một cách giản dị bằng Kinh PHÁP CÚ (Dhammapada) 
- Công trình giảng dạy Phật pháp của Thầy Thiện Châu / L'enseignement du Vénérable Supérieur Thiên Châu
- Questions et réponses sur le bouddhisme (Colloque organisé par l'AGEVP, Paris, 25-05-2019) [HTML]   /   [PDF]
- Trí Tuệ trong Đạo Phật
- Đức tin trong Đạo Phật
- Nghiệp là gì ? 
- Tinh thần Thiền trong tập công án VÔ MÔN QUAN
- PASSE SANS PORTE (VÔ MÔN QUAN) ou L’esprit du Chán à travers les gōng' àn  (-> Vers. HTML    /   ->  [Vers. PDF]  ) 
- Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật 

- Đạo Phật và Khoa học
- Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique)
- L'approche bouddhiste de la mort  (PDF)
- Đạo Phật trước vấn để Trợ tử
- Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật  /  [PDF]
- Vô ngã, thiền định  và khoa học thần kinh

- Đốn ngộ và tiệm ngộ trong Thiền tông
- L'éveil subit et l'éveil graduel dans le bouddhisme Zen 
- Tâm lang thang, sự chú ý và thiền định
- Vagabondage mental, attention et méditation

Thảo luận :
. Trịnh Đình Hỷ : - Về các bài phê bỉnh bản dịch mới Tâm Kinh của Thiền sư Nhất Hạnh
- GS Lê Tự Hỷ : - Vài nhận xét về “về các bài phê bình bản dịch mới Tâm kinh của thiền sư Thích Nhất Hạnh của Bác sĩ Trịnh Đình Hỷ"
-  Nguyễn Minh Tiến : - Cốt lõi bản dịch mới Tâm Kinh của Thầy Nhất Hạnh qua bài viết của Trịnh Đình Hỷ
- TĐH:  - Về các bài phê bỉnh bản dịch mới Tâm Kinh của Thiền sư Nhất Hạnh (tiếp theo)
- Căn bản triết lý và kinh điển của Thiền tông
Truyện Thiền
- Tắt đèn
- Mùa Xuân nói chuyện về thiền và vài nhà "thơ rượu" 
- Đối thoại trong im lặng
Hội thảo
- Đạo Phật trong xã hội hiện đại  (Trúc Lâm Thiền viện - 14/6/2015)
- Đạo Phật dấn thân (Trúc Lâm Thiền Viện - 10/01/2016)
- Đạo Phật và văn hóa (Trúc Lâm Thiền Viện 05/06/2016 )
- Thiền Định và Thiền Tông (Trúc Lâm Thiền Viện 04/06/2017 )
Về tác giả
Tên thật: Trịnh Đình Hỷ
Sinh năm: 1946 tại Hà Nội
Pháp danh: Nguyên Phước
Bút hiệu: Nguyên Phước, Nguyên Si, Trịnh Nguyên Phước, Trịnh Đình Hỷ

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Cochin Port-Royal (Paris), 
cựu Nội trú các Bệnh viện Paris, 
cựu Giảng viên Trường Đại học Y Saint-Antoine (Paris), 
nguyên Phó Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện Orléans, 
Giáo sư Danh dự Trường Đại học Y Dược TPHCM và Trường Đại học Huế, 
chuyên viên về nội soi tiêu hóa
Thành viên Hội Vì Phát triển Y tế tại VN (Association pour le Développement Médical au VN, ADM-VN)
Tác giả của tiểu luận "Đối thoại giữa đức Phật và gã chăn cừu " (2010)

Thành viên biên tập sáng lập Website : Người Cư Sĩ. 
Cộng tác viên Website : Chim Việt Cành Nam.
Có bài đăng trên các báo giấy Gió Nội, Hương Sen, Giác Ngộ, Tập văn PG.
và trên các website : Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Đạo Phật Ngày Nay, BuddhaSasana, v.v...