Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả ]


Vang rộn tiếng ve 
-
Semishigure 

*

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Nhật Bản 

Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

Fujisawa Shuhei 
Lời Ngỏ Chương 11 - Xóm yên hoa
Chương 1 - Con rắn buổi sáng Chương 12 - Nhát kiếm trời cho
Chương 2 - Đêm Hội Chương 13 - Kiếm pháp bí truyền
Chương 3 - Giông bão Chương 14 - Chớm xuân
Chương 4 - Mây bay Chương 15 - Nước trôi
Chương 5 - Gió đen mưa trắng Chương 16 - Người rủ rê
Chương 6 - Thân kiến Chương 17 - Ám đấu
Chương 7 - Tiếng lá rơi Chương 18 - Cạm bẫy
Chương 8 - Căn nhà quan lớn Chương 19 - Ngược chuyển
Chương 9 - Mù sương Chương 20 - Thích khách
Chương 10 - Đêm nồng Chương 21 - Vang rộn tiếng ve