Nguyễn Quốc Bảo

- Ăn Tết  
- Hậu ... Ăn Tục Nói Phét 
- Năm chó ... nói chuyện ăn thịt chó 
- Từ Đôi Đũa đến Bánh Mì Ba ghét 
- Lại Ăn Tục Nói Phét : Đũa Và Nguyên Lí Nhị Nguyên ( I ) 
- Tứ Đại và Ngũ Hành ( II ) / PDF 
- Cái Mũ ATNP & Hỗ Liên Võng  / PDF 
- Từ Đôi Đũa đến Bánh Mì Ba ghét
- Ăn ớt nói càn 
- Ăn sáng ăn trưa 
- Thi Sĩ Quê Hương Ngàn Dặm (Des Poètes de ma Terre Lointaine) [PDF] 
- Nói sạo (xạo), Nói Lái (láy) Cuối Năm   [PDF] 
- Linh Thao và Mạc Khải  [PDF]
- Viết về TchyA : [   Ông Cậu Xịa (  / PDF  ) ] 
- Tiền Xích Bích Phú - Tô Thức [PDF] 
- TchyA, Bài Ca Thuốc Lào  [PDF]