Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932
*
Thanh Lãng

A - Đặc tính chung thế hệ 1932 

B - Sinh hoạt Phê bình văn học thế hệ 1932

C - Những Vụ Án Văn Học Thế Hệ 1932  

1 - Vụ Án Báo Chí  
2 - Vụ Án Cũ và Mới 
3 - Vụ Án Phan Khôi - Trần Trọng Kim 
4 - Vụ Án Tản Ðà - Phan Khôi   
5 - Vụ Án Quốc Học 
6 - Vụ Án Thơ Cũ - Thơ Mới
D - Mặt trận bênh thơ mới
Mặt trận bênh thơ mới (1)   
Mặt trận bênh thơ mới (2) 
Mặt trận bênh thơ mới (3)
E - Phản ứng làng thơ cũ

F - Sự trưởng thành của thi ca Việt Nam