Champa 
một thuở 

. Trang bìa

. Lời đề tặng

. Mục lục

. Mở đầu

. Giới thiệu

. Viếng tháp Chăm trong tầm tay

  A - Từ phong cách Hòa Lai qua phong cách Mỹ Sơn A1

  B - Từ phong cách Mỹ Sơn A1 qua phong cách chuyển tiếp Mỹ Sơn - Bình Định

  C - Từ phong cách Bình Định qua phong cách muộn

  D - Những phong cách Mỹ Sơn và Bình Định

. Cổ vật Cham Pa  ở Viện Bảo Tàng Guimet

. Hoa Champa trên đất nước hoa champa

. Hai di tích Chăm ở Thừa Thiên Huế

. Hồi giáo trong lòng người Chăm

. Vết tích đài Mahabalipuram trong kiến trúc Cham Pa

- Thay lời kết : Tình duyên Việt Chiêm

. Phụ bản

. Tác giả

. Trở về