Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr

 
Âm nhạc

 
Nghe nhạc :
 
Những Bài hát tôi yêu Dân ca - cổ nhạc Cổ nhạc - Lễ nhạc Ngâm thơ
Về Âm nhạc
. Huỳnh Ái Tông :
- Hò miền Nam

Khánh Lan  :
- Ca trù Bắc phần

. Nguyễn Giụ Hùng :
- Tìm hiểu vài nét cơ bản về Nghệ Thuật Hát Chèo

Việt Hải :
- Ca trù Bắc phần
 

. Vĩnh Phúc : 
- Hát Ả Đào qua báo chí nửa sau TK XX
- Sự kế thừa và phát triển của Nhã Nhạc triều Nguyễn
- Ca Huế qua một số ý kiến của các nhà nghiên cứu xưa và nay [PDF]
- Tổng quan về sự phát triển âm nhạc Huế
- Hát Bả Trạo miền Trung, khảo sát từ hát Bả Trạo nam Trung bộ
- Tìm hiểu âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc
- Sự độc đáo và khác biệt của  âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên  so với cồng chiêng các nước trong khu vực Đông Nam Á
- Bàn thêm về việc truyền dạy và bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
- Âm hưởng dân gian trong ca khúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ  (1929-2001)
- Sự thật về bản Quốc ca triều Nguyễn
- Tân nhạc Việt Nam - Dẫn liệu từ báo chí, sử sách nửa sau TK XIX - nửa đầu TK XX.( Phần  I. Sự tiếp xúc ban đầu với âm nhạc phương Tây)