Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr
Ngôn ngữ
. Đào Tiến Thi:
- Bàn tiếp về chuyện I ngắn Y dài
. Huỳnh Ái Tông :
- Nguồn gốc chữ Quốc ngữ :
(Phần I ) Các nhà văn quốc ngữ tiền phong    / 
(Phần II )Các công trình văn học quốc ngữ miền Nam   - Tiết 1 : Ðại cương - Tiết 2 : Báo chí  - Tiết 3 : Thơ - Tiết 4 : Truyện Tàu  - Tiết 5 : Tiểu Thuyết - Tiết 6 : Thơ Mới
. Lại Như Bằng :
- Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương (1889)      (tác giả : Etienne Aymonier/ LNB  dịch và chú giải) 
- Tiếng Pháp, Quốc-ngữ và nền Học chính tại Đông Dương - Trả lời Ông Aymonier  (tác giả: E.Roucoules /LNB  dịch và chú giải) 
. Laiquangnam : 
- Tại sao gọi họ là người Tàu?  - [HTML]   - [PDF]
- Mít đặc , một từ Việt kỳ ảo :   [HTML]  /  [PDF]
. Nguyễn Bảo Hưng : 
- Có nên đặt vấn đề khả năng diễn đạt của tiếng Việt ?    - Ngôn Ngữ, Cái Mới và Sáng Tạo  - Vẫn lại chuyện "chữ" và "nghĩa"
. Nguyễn Cung Thông & Trần Ngọc Giang  : 
- Tiếng Việt thời LM A. de Rhodes (20 bài)
- Nguồn gốc Việt (Nam) của tên gọi 12 con giáp (nhiều bài)
- Tản mạn về tiếng Việt "hiện tượng đồng hoá âm thanh" (nhiều bài)
- Đôi điều về chữ Nôm và giọng Quảng Nam (1)
- Huyền Tráng, Huyền Tảng hay Huyền Trang? Hiện tượng đồng hóa âm thanh  (phần 2)
- Phiêu bạc hay phiêu bạt? [PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 1 [ PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 1[HTML] 
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 2 [ PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 2 [HTML] 
- Tản mạn về tiếng Việt "hiện tượng đồng hoá âm thanh" (phần 1) 
- Tản mạn về từ Hán-Việt : Các từ Hán-Nhật-Hán-Việt so với Hán-Nhật-Nhật-Việt (phần 1) [PDF]
- Tản mạn về từ Hán Việt (phần 4) / Bính âm/Phanh âm/Phiên âm hay pīnyīn? [PDF] 
- Tản mạn về từ Hán Việt thời - thì (phần 6.2) [PDF]
. Nguyễn Hy Vọng :
- Cái hệ lụy Tàu Việt  [PDF] 
- Những cái bất ngờ lý thú trong khi tìm hiểu tiếng Việt và nguồn gốc Nam-Á  [PDF] 
- Tết là gì  ?    /     [PDF] 
. Nguyễn Phú Phong : 
- Đi tìm (cái ) tôi
- Nghiên cứu về nhóm Ngôn ngữ Việt-Mường
- Về vấn đề láy từ trong tiếng Việt
Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội : Nhập đề   / 
- Phần I - Chữ Nôm và chữ quốc ngữ thời cộng cư  /   Chương 1: Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết tiếng Việt  /    Chương 2 : Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc  /   Chương 3 : Tranh luận về việc áp dụng chữ quốc ngữ
- Phần II- Sự phát triển của (chữ) quốc ngữ  / Chương 4 : Ảnh hưởng của văn học Pháp  /  Chương 5 : Sự bành trướng của chữ quốc ngữ từ Nam ra Bắc  /   Chương 6 : Quốc ngữ và giáo dục thời Pháp thuộc  /   Chương 7 : Quốc ngữ và sự phát triển của tiểu thuyết  /   Chương 8 : Quốc ngữ trong chương trình tiểu học  / Kết luận  /  Thư mục
. Nguyễn Quốc Bảo :
- Bức xúc 
- Sự cố 
Nguyễn Thị Mắt Nâu :
 - Quan điểm 
. Nguyễn Vĩnh-Tráng :
- Có nên thêm phụ âm đầu W trong " Tốc Ký Chữ Việt " chăng ?
- Tờ, Tờ i Ti.  Le a La, Me er Mer, La Mer.
- Phải chăng, trong tiếng Việt, chữ THÁNG do chữ TRĂNG mà ra ?  /   [ PDF ]
- Có nên dùng hai chữ " Quân Chủ " thay cho hai chữ " Phong Kiến " để nói đến lịch sử Việt Nam trước thời thành lập nền Cộng Hoà chăng ?
- Công văn chữ Nôm thời Trịnh-Nguyễn  (Phải chăng chữ Nôm, vì quá phức tạp,  nên không phải chữ chính thức của Triều Đình) ?
- Su-Sê hay Phu-Thê ?  [PDF]    - Su-Sê hay Phu-Thê ? (Bổ sung) 
. Phạm Đức Thân
- Chơi và đồ chơi  - Trong sáng của ngôn ngữ
. Phạm Vũ Thịnh :
 - Man’yōgana và Chữ Nôm
. Phạm Xuân Hy : 
 - Phép Dòng Chị Em  Mến Câu Rút Đức Chúa Giê Su  ( Phiên âm Bản Nôm khắc năm 1869
. Phanxipăng : 
- Chữ "dặm" kia cũng có ba bảy đường   - Dí dỏm nói lái, nói đảo  - Dòng Hương sao đã đặt tên?  -  Đầu năm, chúc nhau chữ  phúc - Kỳ thú Giằng Xay    - Quanh từ  "tự" - Sông Hương là sông Huế?   - Thanh minh trong tiết tháng... nào?  - Tiếng lóng trong Việt ngữ hiện đại  -Cảm ơn Park Hang-seo / Phác Hằng Tự  - Cần phân biệt vân vân (v.v.) & chấm lửng (...)  -  Tẩm, tẫm, tẩn, hay tẫn liệm?
. Thu Tứ :
- Tương lai từ vựng tiếng Việt
. Thân Trọng Sơn
- Tản mạn chuyện cái tên
. Thân Trọng Thủy
-L À M   -  Tản mạn vài chuyện Tây dịch Ta, Ta dịch Tây
. Thiếu Khanh :
- Lan man về từ kỵ húy  và ngôn ngữ của người Nam Bộ
- Chữ Quốc ngữ  và hội chứng nhảy cừu
- Lại nói về Ba Tàu và Các Chú
- Ưu thế của chữ quốc ngữ đối với chữ vuông biểu ý 
. Trần Tư Bình :
-Cách Ghi Nhanh và Gõ Nhanh Chữ Việt
- Bài 1 : Thử đề nghị Cách Ghi Nhanh Chữ Việt
- Bài 2 : Một phương pháp mới để gõ nhanh chữ Việt trong WinVNKey
- Bài 3 : Hướng dẫn cấp tốc phần mềm gõ WinVNKey
- Bài 4 : Thử tìm kiểu gõ dấu chữ Việt nhanh nhất
- Bài 5 : Cách gõ nhanh chữ Việt không dấu
- Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ @   /   [PDF ]   /   [ Word
. Trần Tư Bình & Ngô Đình Học :
- Vài chức năng đặc biệt của phần mềm gõ WinVNKey
. Kiều Trường Lâm & Trần Tư Bình :
- Công thức CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ
- Hướng dẫn " Gõ nhanh chữ Việt trên máy Vi tính bằng kiểu gõ CVNSS4.0 với bộ gõ EVKEY"
. Trịnh Thanh Thủy : 
- Ngôn Ngữ Mạng: Gió lành hay Gió độc?
- Tiếng Việt thời thượng 
. Võ Hưng Thanh :
 - Vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt      -  Lan man về từ kỵ húy  và ngôn ngữ của người Nam Bộ