Trở về Trang chủ Mục lục tác giả Biên tập 
Âm nhạc Phóng sự Dân tộc,Văn hoá học Dáng Nét
Giáo dục Lịch sử  Ngôn ngữ Phóng sự
Quê Hương Tư tưởng - Thời đại Thơ Việt Thơ Chuyển ngữ
Văn cổ Văn học - Luận Văn Ký - Biên khảo Văn học Nhật
Văn Hiện Đại Văn học Ngoại
Ngôn ngữ
. Đào Tiến Thi:
- Bàn tiếp về chuyện I ngắn Y dài
. Huỳnh Ái Tông :
- Nguồn gốc chữ Quốc ngữ :
(Phần I ) Các nhà văn quốc ngữ tiền phong    / 
(Phần II )Các công trình văn học quốc ngữ miền Nam   - Tiết 1 : Ðại cương - Tiết 2 : Báo chí  - Tiết 3 : Thơ - Tiết 4 : Truyện Tàu  - Tiết 5 : Tiểu Thuyết - Tiết 6 : Thơ Mới
. Lại Như Bằng :
- Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương (1889)      (tác giả : Etienne Aymonier/ LNB  dịch và chú giải) 
- Tiếng Pháp, Quốc-ngữ và nền Học chính tại Đông Dương - Trả lời Ông Aymonier  (tác giả: E.Roucoules /LNB  dịch và chú giải) 
. Laiquangnam : 
- Tại sao gọi họ là người Tàu?  - [HTML]   - [PDF]
- Mít đặc , một từ Việt kỳ ảo :   [HTML]  /  [PDF]
. Nguyễn Bảo Hưng : 
- Có nên đặt vấn đề khả năng diễn đạt của tiếng Việt ?    - Ngôn Ngữ, Cái Mới và Sáng Tạo  - Vẫn lại chuyện "chữ" và "nghĩa"
. Nguyễn Cung Thông & Trần Ngọc Giang  : 
- Tiếng Việt thời LM A. de Rhodes (20 bài)
- Nguồn gốc Việt (Nam) của tên gọi 12 con giáp (nhiều bài)
- Tản mạn về tiếng Việt "hiện tượng đồng hoá âm thanh" (nhiều bài)
- Đôi điều về chữ Nôm và giọng Quảng Nam (1)
- Huyền Tráng, Huyền Tảng hay Huyền Trang? Hiện tượng đồng hóa âm thanh  (phần 2)
- Phiêu bạc hay phiêu bạt? [PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 1 [ PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 1[HTML] 
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 2 [ PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La - Phần 2 [HTML] 
- Tản mạn về tiếng Việt "hiện tượng đồng hoá âm thanh" (phần 1) 
- Tản mạn về từ Hán-Việt : Các từ Hán-Nhật-Hán-Việt so với Hán-Nhật-Nhật-Việt (phần 1) [PDF]
- Tản mạn về từ Hán Việt (phần 4) / Bính âm/Phanh âm/Phiên âm hay pīnyīn? [PDF] 
- Tản mạn về từ Hán Việt thời - thì (phần 6.2) [PDF]
. Nguyễn Hy Vọng :
- Cái hệ lụy Tàu Việt  [PDF] 
- Những cái bất ngờ lý thú trong khi tìm hiểu tiếng Việt và nguồn gốc Nam-Á  [PDF] 
- Tết là gì  ?    /     [PDF] 
. Nguyễn Phú Phong : 
- Đi tìm (cái ) tôi
- Nghiên cứu về nhóm Ngôn ngữ Việt-Mường
- Về vấn đề láy từ trong tiếng Việt
Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội : Nhập đề   / 
- Phần I - Chữ Nôm và chữ quốc ngữ thời cộng cư  /   Chương 1: Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết tiếng Việt  /    Chương 2 : Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc  /   Chương 3 : Tranh luận về việc áp dụng chữ quốc ngữ
- Phần II- Sự phát triển của (chữ) quốc ngữ  / Chương 4 : Ảnh hưởng của văn học Pháp  /  Chương 5 : Sự bành trướng của chữ quốc ngữ từ Nam ra Bắc  /   Chương 6 : Quốc ngữ và giáo dục thời Pháp thuộc  /   Chương 7 : Quốc ngữ và sự phát triển của tiểu thuyết  /   Chương 8 : Quốc ngữ trong chương trình tiểu học  / Kết luận  /  Thư mục
. Nguyễn Quốc Bảo :
- Bức xúc 
- Sự cố 
. Nguyễn Vĩnh-Tráng :
- Có nên thêm phụ âm đầu W trong " Tốc Ký Chữ Việt " chăng ?
- Tờ, Tờ i Ti.  Le a La, Me er Mer, La Mer.
- Phải chăng, trong tiếng Việt, chữ THÁNG do chữ TRĂNG mà ra ?  /   [ PDF ]
- Có nên dùng hai chữ " Quân Chủ " thay cho hai chữ " Phong Kiến " để nói đến lịch sử Việt Nam trước thời thành lập nền Cộng Hoà chăng ?
- Công văn chữ Nôm thời Trịnh-Nguyễn  (Phải chăng chữ Nôm, vì quá phức tạp,  nên không phải chữ chính thức của Triều Đình) ?
- Su-Sê hay Phu-Thê ?  [PDF]    - Su-Sê hay Phu-Thê ? (Bổ sung) 
. Phạm Đức Thân
- Chơi và đồ chơi  - Trong sáng của ngôn ngữ
. Phạm Xuân Hy : 
 - Phép Dòng Chị Em  Mến Câu Rút Đức Chúa Giê Su  ( Phiên âm Bản Nôm khắc năm 1869
. Phanxipăng : 
- Chữ "dặm" kia cũng có ba bảy đường   - Dí dỏm nói lái, nói đảo  - Dòng Hương sao đã đặt tên?  -  Đầu năm, chúc nhau chữ  phúc - Kỳ thú Giằng Xay    - Quanh từ  "tự" - Sông Hương là sông Huế?   - Thanh minh trong tiết tháng... nào?  - Tiếng lóng trong Việt ngữ hiện đại  - Cảm ơn Park Hang-seo / Phác Hằng Tự  - Cần phân biệt vân vân (v.v.) & chấm lửng (...) 
. Thu Tứ :
- Tương lai từ vựng tiếng Việt
. Thân Trọng Sơn
- Tản mạn chuyện cái tên
. Thân Trọng Thủy
-L À M   -  Tản mạn vài chuyện Tây dịch Ta, Ta dịch Tây
. Thiếu Khanh :
- Lan man về từ kỵ húy  và ngôn ngữ của người Nam Bộ
- Chữ Quốc ngữ  và hội chứng nhảy cừu
- Lại nói về Ba Tàu và Các Chú
- Ưu thế của chữ quốc ngữ đối với chữ vuông biểu ý 
. Trần Tư Bình :
-Cách Ghi Nhanh và Gõ Nhanh Chữ Việt
- Bài 1 : Thử đề nghị Cách Ghi Nhanh Chữ Việt
- Bài 2 : Một phương pháp mới để gõ nhanh chữ Việt trong WinVNKey
- Bài 3 : Hướng dẫn cấp tốc phần mềm gõ WinVNKey
- Bài 4 : Thử tìm kiểu gõ dấu chữ Việt nhanh nhất
- Bài 5 : Cách gõ nhanh chữ Việt không dấu
- Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ @   /   [PDF ]   /   [ Word
. Trần Tư Bình & Ngô Đình Học :
- Vài chức năng đặc biệt của phần mềm gõ WinVNKey
. Trịnh Thanh Thủy : 
- Ngôn Ngữ Mạng: Gió lành hay Gió độc?
- Tiếng Việt thời thượng 
. Võ Hưng Thanh :
 - Vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt      -  Lan man về từ kỵ húy  và ngôn ngữ của người Nam Bộ