Trở về
Quách Giao

"thấy mình . . .
như sương"

(Tưởng niệm nhà thơ Lê Triều Phương)

Nha Trang - Việt Nam 2009

* Tặng hương linh Lê Triều Phương
với vô vàn nhớ thương.

GSTS : Lê Văn Tâm - Tự Lê Triều Phương
Pháp Danh : Nguyên Thái
Sinh : 01/10/1938 (Mậu Dần) VS: 09/05/2008 (Mậu Tý)
Thuận Hóa - Phước Thuận - Ninh Thuận
 
 

Lòng hoa đọng ngọc lung linh
Thõng tay soi mặt thấy mình như sương
Lê Triều Phương

Trở về
Mục Lục
1 . Đầu trang
2 . Lời thì thầm
3 . Nhập vào xuân
4 . Viết về Quách Tấn
5 . Dịch kinh
6 . Chữa bệnh bằng thuốc Nam
7 . Dưới bóng cây Sa La
8 . Ôn lại kỷ niệm 
9 . Yêu quê hương
10. Về các trang web quach-tan.com/quachtan.net
11. Bảo vệ môi trường
12. Hòn Đỏ (Từ Tôn), Nha Trang
13 .Núi Đất (Địa Sơn), Ninh Hòa
14. Chùa An Linh, Gò Vấp
15. Nụ hôn đầu
16. Tham luận về Quách Tấn lần cuối
17. Tập thơ cuối đời
18. Di cảo còn lại
19. Tưởng niệm
Phụ bản:
20. Chân dung bạn tôi
21. Cảm nhận về hồi ký "nụ hôn đầu"
22. Hai bài thơ có một tâm tưởng
23. Ba chúng ta tắm sông Thuông
24. Tiễn bạn Đặng Tiết Trung
25. Những bài thơ ngắn
26. Trích "Nụ hôn đầu"
27. Ý kiến về việc xây dựng rừng tại Việt Nam
28. Phật giáo Việt Nam trước sự nghiệp phát triển đất nước
29. Bảo vệ đất Việt Nam
30. Từ Bi: một đức hạnh để sống thân thiện với môi trường
31. Một vài hình ảnh kỷ niệm
* * *
  • (Ấn bản điện tử; tháng 5/2009) 
  • Liên lạc: QUÁCH GIAO

  • Số 12 đường Bến Chợ, phường Xương Huân, Tp. Nha Trang
  • Email: tungphong34@yahoo.com
  • Website: www.quachtan.net
  • Tel: (84)-0583.810.129 .

  •